Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

os. Konfederacji Tatrzańskiej 1A

34-400 Nowy Targ


Telefon: 47 83 46 401 lub 47 83 46 400
Faks: 47 83 46 425


E-mail:  sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl

WWW: http://nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ePUAP - ePUAP - KATALOG SPRAW

 

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu tel. 47 83 46 400 

adres email: dyzurni@nowy-targ.policja.gov.pl

Na ten numer telefonu oraz adres email istniej możliwość wysłania wiadomości tekstowej w celu umożliwienia kontaktu osobom niepełnosprawnym.

 

Dzielnicowi

 

Rejon służbowy nr 1

st.sierż. Kamil Łukaszka

Telefon stacjonarny: 47 83 46 443

Telefon komórkowy: 660 475 094 - dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg1@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: 

Rynek. Plac Słowackiego. ul. Św. Katarzyny, Kościelna, Kazimierza Wielkiego, Krzywa. Krótka. Sokoła, Parkowa, Łokietka, Kościuszki, Kolejowa od Rynku do drogi nr 47 od nr 1-117 i 2-88/, Ogrodowa, Długa, Szaflarska / od Rynku do Królowej Jadwigi od nr 1-29 i od nr 2-30/, Mickiewicza, oś. Bereki, Konfederacji Tatrzańskiej, Waksmundzka. Jana Pawła II od ul. Waksmundzkiej do ul. AL-Tysiąclecia, nr od 1 do 91 i od 2 do 90 . Zalewowa. Po Wale, Studzienna, Stawiska, Polna, Nad Czerwonką. Doroty, Orkana . .lana Kazimierza, Sobieskiego, Harcerska, Krasińskiego, Nadwodnia, Al. Tysiąclecia/od ul. Doroty do m-ści Waksmund od nr 43-129, Szkolna, Legionów Józefa Piłsudskiego, osiedle Bohaterów Tobruku, ul. Roberta Schumana, Nadmłynówka, Jana Kasprowicza, Pod Brzegiem. Przechodnia od ronda im. Świętego Leonarda do ul. Nadmłynówka.

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 1

Miejsce:

Nowy Targ, ul. Rynek

Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach ustawowo zabronionych przez osoby bezdomne. Żebranie o drobne kwoty pieniężne. Wykroczenia chuligańskie.

Zakładany cel:

Dążenie do ograniczenia zjawiska. Zakładany spadek odnotowanych przez Policję  interwencji o 30 % w stosunku do roku ubiegłego oraz spadek zgłoszeń dzielnicowemu o 50 %.

Działania:

Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z mieszkańcami oraz właścicielami i pracownikami sklepów.

Współpraca:

Urząd Miasta w Nowym Targu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, właściciele okolicznych sklepów i lokali gastronomicznych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakładany czas realizacji:

Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 2

mł. asp. Arkadiusz Żądło

Telefon stacjonarny: 47 83 46 443

Telefon komórkowy: 660 472 574 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg2@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: ul. Bolesława Wstydliwego, Królowej Jadwigi od ul. Szaflarskiej do OK47( l do 33 i od nr 2 do nr 80 a) os. Topolowe, Al.Tysiąclecia (od drogi nr 47 do ul. Doroty od nr 32-44c, 35-65). Kilińskiego. Brzozowa. Krzystyniaka , Na Równi. Suskiego, Powstal1ców Śląskich, Wojska Polskiego ( od nr 1 do nr 3) . Szaflarska od ul. Królowej Jadwigi do Józefczaka od nr 32 do I 12 i 31-41 al. Al. Mikołaja Kopernika od Al. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Józefczaka strona zachodnia ( od nr 2-10) Al. Mikołaja Kopernika od Al. Tysiąclecia do ul. Szaflarskiej - strona wschodnia ( od nr 1-7 )

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 2

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscach ustawowo zabronionych przez osoby bezdomne. Żebranie o drobne kwoty pieniężne. Wykroczenia chuligańskie.

Miejsce:
Nowy Targ, ul. Kilińskiego 20 – dworzec autobusowy oraz teren galerii Dekada

Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania powyższego zjawiska.  Zakładany spadek odnotowanych przez Policję interwencji o 30 % w stosunku do roku ubiegłego oraz spadek zgłoszeń w aplikacji – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa o 30%.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z pracownikami obiektów handlowych. Organizacja debaty społecznej.

Współpraca:
Zarządca terenu - Dekada Spółka Akcyjna, Urząd Miasta w Nowym Targu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, właściciele okolicznych sklepów i lokali gastronomicznych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 3

st.asp. Sławomir Pichniarczyk

Telefon stacjonarny: 47 83 46 443

Telefon komórkowy: 660 480 893 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg3@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: ul. Wojska Polskiego ( nr parzyste od nr 8 do nr 26 i nr 5 do 9) . Podtatrzańska od drogi nr 47 do ul. Szaflarskiej od nr 19-57 i 14-461, Szaflarska ( od Al. Mikołaja Kopernika od nr 114 do 152 i od nr 10 1-139). Al. Kopernika I od ul. Józefczaka do ul. Szaflarskiej od nr 12-201.oś. Witosa. Aleje Solidarności. Spokojna, oś. Polana Szaflarska. Krakowska od m. Szaflary do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia - strona wschodnia ( nr 1)

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 3

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym. Wykroczenia polegające na używaniu słów nieprzyzwoitych, zaśmiecaniu terenu, zakłócaniu porządku publicznego.

Miejsce:
Nowy Targ, ul. Szaflarska 140 – rejon bloku stacji transformatorowej oraz przystanku MZK

Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania powyższego zjawiska. Zakładany spadek odnotowanych przez Policję  interwencji o 50 % w stosunku do roku ubiegłego.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z pracownikami obiektów handlowych.

Współpraca:
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miasta w Nowym Targu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 4

asp.szt. Szymon Kluj - zastępstwo st.asp. Sławomir Pichniarczyk

Telefon stacjonarny: 47 83 46 441

Telefon komórkowy: 660 480 893 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-maildzielnicowy.nowytarg4@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: ul. Sikorskiego. Szaflarska od Al. Tysiąclecia od nr 43 do 99b/. Podtatrzal1ska I od ul.Szaflarskiej do potoku Biały Dunajec od nr 6 I -67 i od 64-861, Plac Evry. Podhalańska . Gen.Maczka. Ku Studziankom. AI.Tysiąclecia (od ul. Szaflarskiej do ul. Jana Pawła II nr 70-74) .Jana Pawła II 9 od Al. Tysiąclecia do m. Gronków nr 93-105 i 92). Lotników.

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 4

Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscach ustawowo zabronionych. Wykroczenia polegające na używaniu słów nieprzyzwoitych, zaśmiecaniu terenu, zakłócaniu porządku publicznego.

Miejsce:
Nowy Targ, ul. Szaflarska 97– rejon sklepu monopolowego

Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania powyższego zjawiska.   Zakładany spadek odnotowanych przez Policję  interwencji o 50 % w stosunku do roku ubiegłego.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z pracownikami spółdzielni mieszkaniowej

Współpraca:
Zarządca terenu – Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miasta w Nowym Targu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, właściciele okolicznych sklepów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 5

st.sierż. Karol Subik

Telefon stacjonarny: 47 83 46 441

Telefon komórkowy: 660 493 803 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg5@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: os. Bór. Na Skarpie. Tetmajera. ul. Ludźmierska . Składowa, Ceramiczna. Marii Pajerskiej ( zmieniona naz"va z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza), Sybiraków. Kolejowa ( od DK47 od nr 90- 172 i od nr 119-169) Przechodnia (od Al. Tysiqclecia do ronda im. Świętego Leonarda). Królowej Jadwigi (od nr 84-112 i od nr 37-77a) Podtatrzal1ska (od nr 1-17 i 2-12). os. Niwa. ul. Grel . Partyzantów. Starokrakowska , Krakowska I od nr 3 do 75 i od nr 8 do nr 841. Klikuszówka (od ul. Grel do ul. Krakowskiej od nr 1 do nr 7 i od nr 2 do nr 22).

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 5

Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscach ustawowo zabronionych. Wykroczenia polegające na używaniu słów nieprzyzwoitych, zaśmiecaniu terenu, zakłócaniu porządku publicznego.

Miejsce:
Nowy Targ, ul. Ludźmierska 32– rejon sklepu monopolowego

Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania powyższego zjawiska. Zakładany spadek odnotowanych zgłoszeń w aplikacji – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa o 50 % w stosunku do roku ubiegłego.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z pracownikami spółdzielni mieszkaniowej

Współpraca:
Szkoła Podstawa nr 6, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, właściciel sklepu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 6

st.sierż. Karol Subik

Telefon stacjonarny: 47 83 46 443

Telefon komórkowy: 660 496 421 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg6@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: ul. Kowaniec. Kokoszków. Kokoszków Boczna. Kotlina. oś. Robów. oś. Szutlów. oś.Martiana Góra. oś. Oleksówki. Słoneczna. Rekuckiego. Gorczańlska. Lubertowicza. Zachemskiego. Zielona. Szpitalna. Gen. Galicy. Św. Anny, oś. Bednarskiego, Zacisze. Skotnica. Skotnica Górna. Ustronie. Ustronie Górne, Norwida, Klikuszówka (od nr 9-57 i od nr 24 do nr 56a) . Nowe. Kwiatowa , Halikowskiego , oś. Buflak . oś. Gazdy, os. Zadział. Smrekowa. Willowa. Przywoclzie . Bulwarowa.

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 6

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Psy pozostawione bez nadzoru ze strony właścicieli oraz bezpańskie psy wolno biegające po osiedlu stanowiące zagrożenie pogryzieniem dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły pieszo.

Miejsce:
Nowy Targ, oś. Nowe

Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania zjawiska. Ustalenie właścicieli psów nierespektujących przepisy kodeksu wykroczeń w zakresie trzymania psów na uwięzi.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z mieszkańcami, gronem pedagogicznym oraz uczniami szkoły podstawowej. Edukacja właścicieli zwierząt w zakresie obowiązujących przepisów.

Współpraca:
Urząd Miasta w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Targu, Radny Miejski

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 7

st.sierż. Kamil Wygrecki

Telefon stacjonarny: 47 83 46 443

Telefon komórkowy: 660-470-288 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-maildzielnicowy.nowytarg7@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: miejscowość Waksmund. Ostrowsko. Łopuszna. Harklowa, Knurów. Szlembark. Dębno.

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 7

Zdiagnozowane zagrożenie:
Niestosowanie się przez mieszkańców miejscowości Harklowa do obowiązku odpowiedniego oznakowania posesji numerem porządkowym, co jest kluczowym elementem umożliwiającym szybki dojazd służbom ratowniczym (policji, załogi karetki pogotowia, straży pożarnej) w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzona akcja nosiła będzie nazwę „Daj się znaleźć”.

Miejsce:
miejscowość Harklowa

Zakładany cel:
Dążenie do ograniczenia zjawiska zjawiska. Spadek liczby zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o 50 % w stosunku do II połowy 2023 roku. Edukacja właścicieli budynków na temat właściwego oznaczania budynków mieszkalnych oraz konsekwencjach prawnych z tego wynikających.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, Wspólne działania ze Strażą Gminną, spotkania z mieszkańcami radą sołecką i sołtysem. Edukacja właścicieli budynków w zakresie obowiązujących przepisów. Współpraca z prezesem OSP.

Współpraca:
Straż Gminna w Nowym Targu, sołtys miejscowości, prezes OSP

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku

 


 

Rejon służbowy nr 8

st.sierż. Kamil Wygrecki

Telefon stacjonarny: 47 83 46 447

Telefon komórkowy: 660 491 933 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg8@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: miejscowość Gronków. Nowa Biała. Krempachy. Dursztyn, Bór. Szaflary.

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 8

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym, nieobyczajne zachowanie,  zaśmiecanie terenu rekreacyjnego oraz używanie słów nieprzyzwoitych przez grupy młodzieży w godzinach wieczornych i nocnych, a w porze dziennej przez osoby bezdomne.

Miejsce:
Szaflary, ul. Rynek.

Zakładany cel:
Eliminacji przypadków popełniania wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu, nieobyczajnym zachowaniu,  zaśmiecaniu oraz używaniu słów nieprzyzwoitych, do których dochodzi w rejonie zabytkowego Rynku w Szaflarach. Spadek ilości zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o 30 %.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, Zespołu Wywiadowczego.  Spotkania z mieszkańcami radnym i sołtysem. Zorganizowanie debaty ewaluacyjnej we współpracy z Wójtem Gminy Szaflary.

Współpraca:
Urząd Gminy w Szaflarach, sołtys miejscowości, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 9

sierż.szt. Łukasz Cyrwus

Telefon stacjonarny: 47 83 46 447

Telefon komórkowy: 660 481 609 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg9@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: miejscowość Maruszyna, Zaskale, Bańska Wyżna i Niżna, Skrzypne, Rogoźnik

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 9

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Psy pozostawione bez nadzoru ze strony właścicieli oraz bezpańskie psy wolno biegające po osiedlu stanowiące zagrożenie pogryzieniem dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły pieszo.

Miejsce:
miejscowość Rogoźnik

Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania zjawiska. Ustalenie właścicieli psów nierespektujących przepisy kodeksu wykroczeń w zakresie trzymania psów na uwięzi. Spadek ilości zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, spotkania z mieszkańcami, gronem pedagogicznym. Edukacja właścicieli zwierząt w zakresie obowiązujących przepisów.

Współpraca:
Urząd Gminy w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa Rogoźniku, Sołtys miejscowości

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku


 

Rejon służbowy nr 10

mł.asp. Arkadiusz Żądło

Telefon stacjonarny: 47 83 46 443

Telefon komórkowy: 660 472 574 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail: dzielnicowy.nowytarg10@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: miejscowość Pyzówka, Morawczyna, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Trute, Krauszów, Długopole, Ludźmierz.

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 10

Zdiagnozowane zagrożenie:
Niestosowanie się przez mieszkańców miejscowości Klikuszowa do obowiązku odpowiedniego oznakowania posesji numerem porządkowym, co jest kluczowym elementem umożliwiającym szybki dojazd służbom ratowniczym (policji, załogi karetki pogotowia, straży pożarnej) w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzona akcja nosiła będzie nazwę „Daj się znaleźć”.

Miejsce:
miejscowość Klikuszowa

Zakładany cel:
Dążenie do ograniczenia zjawiska. Spadek liczby zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o 50 % stosunku do II połowy 2023 roku. Edukacja właścicieli budynków nt. właściwego oznaczania budynków mieszkalnych oraz konsekwencjach prawnych z tego wynikających.

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego, Wspólne działania ze Strażą Gminną, Edukacja właścicieli budynków w zakresie obowiązujących przepisów.

Współpraca:
Straż Gminna w Nowym Targu, sołtys miejscowości, prezes OSP

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.01.2024 roku lub do 30.06.2024 roku

 

 
Powrót na górę strony