Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem

Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem

Posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem

al. Wędkarzy 1A
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Telefon: 47 83 46 740

W celu zgłoszenia interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112

 

Kierownictwo


Kierownik: asp. szt. Krzysztof Dolański

W poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 dyżur pełni kierownik posterunku asp.szt. Krzysztof Dolański.

 

Rejon słuzbowy nr 1

sierż.szt. Artur Kozik

Telefon stacjonarny:  47 83 46 714

Telefon komórkowy:  660 539 264 dostępny w godzinach służby dzielnicowego

E-mail:  dzielnicowy.szczawnica5@nowy-targ.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania:  Krościenko n/D, Grywałd, Hałuszowa i Krośnica

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 1

Miejsce:

ul. Kingi 1 w miejscowości Krościenko n/D oraz teren przyległy

Zdiagnozowane zagrożenie:

nieprawidłowe parkowanie, blokowanie dojazdów i chodników, utrudnianie ruchu pieszego i kołowego.

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców ulicy Kingi i okolic

- ograniczenie ilości zgłaszanych zdarzeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem o 50% w porównywalnym kwartale (styczeń – luty – marzec vs kwiecień – maj – czerwiec)

Działania:

- skierowanie pism informujących oraz przygotowanych komunikatów o podjętych   działaniach do następujących podmiotów: Rada Gminy

- systematyczne kontrole  rejonu zagrożonego

- wnioskowanie do Kierownika Posterunku o planowanie części służb adekwatnie do występującego zagrożenia

- poinformowanie Rady Gminy o wdrożeniu planu działania priorytetowego, przekazanie informacji o zakresie działań i podjęcia czynności w ramach posiadanych kompetencji

- nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza nr 1 , ul Pienińska 2

- nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami

Współpraca:

- Rada Gminy

- Szkoła Podstawowej im. Adama Mickiewicza nr 1

Zakładany czas realizacji:

 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku

Powrót na górę strony