Komisariat Policji w Szczawnicy

Komisariat Policji w Szczawnicy


ul. Skotnicka 77
34-460 Szczawnica

Telefon:  47 83 46 700
Faks:  47 83 46 705

e-mail:  kp-szczawnica@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Kierownictwo


Komendant: kom. Marcin Mikołajczyk
Zastępca Komendanta: podinsp. Szymon Kowalczyk

Komendant przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00-16.00

 

 

Dzielnicowi

asp.szt. Adam Lichoń

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Ochotnica Dolna os. Dłubacze rejon Amfiteatru przy WOK i Remizie OSP – spożywanie alkoholu, nieprzyzwoite słowa, nieobyczajne wybryki .

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania:  Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna
Telefon stacjonarny:  47 83 46 718
Telefon komórkowy:  660 539 816 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
 
asp.szt. Łukasz Bańka

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Tylmanowa Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego- nieszczenie mienia.

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania:  Tylmanowa
Telefon stacjonarny:  47 83 46 713
Telefon komórkowy:  660 539 289 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
 
asp. Karol Tokarczyk

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Szczawnica ul. Szlachtowska sklep spożywczy Euro – spożywanie alkoholu, zaśmiecanie zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania:  Szczawnica – Górna od ul. św. Krzyża, Szlachtowa, Jaworki
Telefon stacjonarny:  47 83 46 716
Telefon komórkowy:  660 540 812 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
 
mł.asp. Mariusz Ciesielka

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:  Szczawnica ul. Skotnicka rejon ujęcia wody leczniczej „Źródło Pitoniakówka” spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie.

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania:  Szczawnica Dolna tj. od ul. św. Krzyża w dół
Telefon stacjonarny:  47 83 46 717
Telefon komórkowy:  660 543 375 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
sierż.szt.  Krystian Dulak

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Kluszkowce – Amfitetart przy ul. Szkolnej - naruszanie przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, naruszenie przepisów Kodeksu Wykroczeń - zaśmiecanie miejsc publicznych oraz - zakłócanie porządku publicznego.  

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania:  Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne, Sromowce Niżne, Maniowy, Huba, Mizerna
Telefon stacjonarny:  47 83 46 715
Telefon komórkowy:  660 539 916 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
 
sierż.szt. Artur Kozik

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Krościenko nad Dunajcem „ Amfiteatr Pod Wierzą” wykroczenia porządkowe w tym spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.   

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Rejon działania:  Krościenko n/D, Grywałd, Hałuszowa i Krośnica
Telefon stacjonarny:  47 83 46 714
Telefon komórkowy:  660 539 264 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
 
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony