Załatw sprawę

Załatw sprawę

Fundusz socjalny Emerytów i Rencistów

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/82,Fundusz-socjalny-Emerytow-i-Rencistow-Policji.html


Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym
Pobierz wniosek o patronat honorowy/udział w komitecie honorowym

Policyjna asysta honorowa
Pobierz wniosek o przydzielenie policyjnej asysty honorowej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej
Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych
Pobierz informację dotyczącą danych osobowych

Procedury realizacji badań opinii w Policji
Pobierz wiosek o zgodę na realizację badania opinii

Informacja publiczna
Zobacz zasady udsotępniania informacji publicznej

Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Pobierz wiosek wzoru wniosku o udzielenie informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Procedura udostępnienia dokumentacji archiwalnej
Pobierz wiosek o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie

Pojekt zmiany organizacji ruchu - opinia
Zobacz zasady opiniowania projektów organizacji ruchu

Wkorzystanie dróg w sposób szczególny
Zobacz wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Dane osobowe w SIS
Link do informacji na stronie BIP 

 

Powrót na górę strony