Komisariat Policji w Szczawnicy

Komisariat Policji w Szczawnicy


ul. Skotnicka 77
34-460 Szczawnica

Telefon:  47 83 46 700
Faks:  47 83 46 705

e-mail:  kp-szczawnica@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Kierownictwo


Komendant: kom. Marcin Mikołajczyk
Zastępca Komendanta: podinsp. Szymon Kowalczyk

Komendant przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00-16.00

 

 

Dzielnicowi

 

Rejon służbowy nr 1

mł.asp. Mariusz Ciesielka
 
Telefon stacjonarny:  47 83 46 717
Telefon komórkowy:  660 543 375 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania: Szczawnica - Aleja 1 Maja, Aleja Parkowa, ul. Flisacka, ul. Główna, ul. Groń, ul. Jana Wiktora, ul. Języki, ul. Kowalczyk, ul. Kwiatowa, ul. Nad Grajcarkiem, ul. Ogrodowa, ul. Park Dolny, ul. Park Górny, Plac Dietla, ul. Pienińska, ul. Połoniny nr 1-3B;5-10;12;15, ul. Pod Sadami, ul. Skotnicka, ul. Słoneczna, ul. Średniak, ul. Świętego Krzyża nr nieparzyste od nr 5-35, ul. Szalaya od nr 1-101, ul. Widok, ul. Wygon, ul. Zawodzie, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zyblikiewicza

 

 
 
Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 1
 

 

 

Miejsce:
Szczawnica ul. Zyblikiewicza wraz ze ścieżką pieszo rowerową prowadzącą w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu porządku i spoczynku oraz zaśmiecanie

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

- ograniczenie ilości zdarzeń zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku - 30.06.2024 roku o 50% w porównaniu kwartalnym

Działania:
- Skierowanie pism informujących oraz przygotowanych komunikatów o podjętych  działaniach do następujących podmiotów:

 • Ogniwa ds. Prewencji KP Szczawnica,  
 • Straży Miejskiej,
 • Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
 • Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

- Systematyczne kontrole  rejonu zagrożonego w godzinach popołudniowo – wieczornych

- Wnioskowanie do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji  o planowanie służb adekwatnie do występującego zagrożenia

- Poinformowanie zarządcy terenu o wdrożeniu planu działania priorytetowego

- Poinformowanie Straży Miejskiej o wdrożeniu planu działania priorytetowego oraz nawiązanie osobistego kontaktu z właściwym miejscowo komendantem Straży Miejskiej

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z właścicielami sklepów spożywczych w pobliżu przedmiotowego miejsca

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami

- Udział w spotkaniach w ramach działającej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Współpraca:
- Straż Miejska Szczawnica

- Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

- Właściciele sklepów w pobliżu ul. Zyblikiewicza w Szczawnicy

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 

 

 
Rejon służbowy nr 2
 
asp. Karol Tokarczyk
 
 
Telefon stacjonarny:  47 83 46 716
Telefon komórkowy:  660 540 812 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania:  Szczawnica - ul. Bereśnik, ul. Brzeg, ul. Gabańka, ul. Kunie, ul. Maćka zza Ławy, ul. Niterbarg Osiedle XX – lecia, Osiedle Połoniny, ul. Połoniny nr 4;10A-10C;11-11A;13-14A;16, ul. Samorody, ul. Sopotnicka, ul. Staszowa, ul. Szalaya od nr 102-119, ul. Szlachtowska, ul. Świętego Krzyża nr parzyste od nr 2-34, miejscowość Jaworki i Szlachtowa

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 2

Miejsce:
- Szczawnica os. Dwudziestolecia, w pobliżu bloku nr 2, okolica sklepu „Żabka”.

Zdiagnozowane zagrożenie:

- spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu

Zakładany cel:

- spowodowanie przestrzegania obowiązujących przepisów, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Dwudziestolecia

- ograniczenie przypadków spożywania w miejscu objętym zakazem alkoholu zakupionego
w sklepie „Żabka” alkoholu, jak również zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu

Działania:
- Skierowanie pism informujących oraz przygotowanych komunikatów o podjętych   działaniach do następujących podmiotów:

 • Ogniwo ds. Prewencji KP Szczawnica  
 • Straży Miejskiej w Szczawnicy
 • Właściciel sklepu

- Systematyczne kontrole  rejonu zagrożonego w godzinach popołudniowo – wieczornych

- Wnioskowanie do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji o planowanie części służb adekwatnie do występującego zagrożenia

- Poinformowanie zarządcy terenu jak również ajenta sklepu żabka o wdrożeniu planu działania priorytetowego

- Poinformowanie Straży Miejskiej o wdrożeniu planu działania priorytetowego

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z właścicielem, ajentem sklepu  „Żabka”

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami

- Udział w spotkaniach w ramach działającej w Urzędzie Miasta Komisji do Spraw alkoholowych.

Współpraca:
- Straż Miejska Szczawnica

- Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

- Właściciel, ajent sklepu „Żabka”

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 


Rejon służbowy nr 3
 
sierż.szt. Krystian Dulak
 
Telefon stacjonarny:  47 83 46 715
Telefon komórkowy:  660 539 289 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania:  Maniowy, Kluszkowce , Mizerna, Huba

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 3

 

Miejsce:

 - plac przy fontannie ul. Ks. Siudy Maniowy oraz przyległe

Zdiagnozowane zagrożenie:

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, demoralizacja dzieci i młodzieży, zaśmiecanie miejsca publicznego, niszczenie mienia, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, występowanie zagrożeń w ruchu drogowym oraz łamanie przepisów ruchu drogowego

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miejscowości Maniowy oraz turystów 

- znaczące ograniczenie ilości zgłaszanych interwencji oraz podejmowanych interwencji własnych w porównywalnym kwartale

Działania:
- rozmowy z pracownikami sklepów spożywczych ul. Gorczańska oraz stacji paliw Lotos ul. Ks. Siudy mające na celu przedstawienie sankcji prawnych wynikających z łamania przepisów UWTPA

- Systematyczne kontrole  rejonu zagrożonego w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. od 16.00 do 0.00 tj. na II oraz III zmianie  co najmniej 2 razy w tygodniu nie krócej niż przez 15 minut. Bezwzględne reagowanie na stwierdzane nieprawidłowości. Ze szczególnym        uwzględnieniem przypadków łamania prawa.                                             .                                                    

- Wnioskowanie do Kierownika KP Szczawnica o planowanie zadań doraźnych w ramach odprawy do służby adekwatnie do występującego zagrożenia tj. II oraz III  zmiana w  godzinach od 16.00 – 0..00 a w przypadku nasilenia zagrożeń w innych godzinach dostosowywanie służby do zagrożeń.

- Umieszczenie planu działań Zadania Priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej  Policji w Nowym Targu a także zapoznanie z powyższym planem pracowników GOPS UG Czorsztyn a także Sołtysa miejscowości Maniowy.                                            

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami (wywiad „posesyjny” oraz okresowe rozmowy, w tym z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. 2 planu, w założonym celu numer 1). 

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Sołtysem miejscowości Maniowy. Pozyskiwanie informacji na temat występującego  zagrożenia.

Współpraca:

Sołtys miejscowości Maniowy

- Urząd Gminy Czorsztyn

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 


 

Rejon służbowy nr 4

sierż.szt. Krystian Dulak
 
 
Telefon stacjonarny:  47 83 46 714
Telefon komórkowy:  660 539 916 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania:  Czorsztyn, Sromowce Wyżne, Sromowce Niżne
 
Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 4
 

Miejsce:

 

Zdiagnozowane zagrożenie:

 

Zakładany cel:

 

Działania:

Współpraca:
 

 

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 


Rejon służbowy nr 5

asp.szt. Łukaszs Bańka
 
Telefon stacjonarny:  47 83 46 715
Telefon komórkowy:  660 539 816 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania:  Tylmanowa
 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 5

 

Miejsce:
- Tylmanowa os. Zaziąbły 71B - altana w rejonie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

Zdiagnozowane zagrożenie:

- zaśmiecanie miejsca publicznego oraz spożywanie alkoholu przez młodzież.

Zakładany cel:

- Spowodowanie przestrzegania obozujących przepisów

- ograniczenie przypadków zaśmiecania miejsc publicznych oraz spożywania wyrobów alkoholowych.

Działania:
- Skierowanie pism informujących oraz przygotowanych komunikatów o podjętych   działaniach do następujących podmiotów:

 • Ogniwo ds. Prewencji KP Szczawnica
 • Urząd Gminy Ochotnica Dolna
 • Sołtys wsi Tylmanowa

- Opracowanie zadania do realizacji i przekazanie go do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji w celu dyslokowania patroli w rejon.

- Systematyczne kontrole  rejonu zagrożonego w godzinach popołudniowo – wieczornych

- Wnioskowanie do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji o planowanie części służb adekwatnie do występującego zagrożenia

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami

- Udział w spotkaniach w szkołach podstawowych, znajdujących się na terenie miejscowości Tylmanowa.

Współpraca:
- Sołtys miejscowości Tylmanowa

- Urząd Gminy Ochotnica Dolna

- Szkoła Podstawowa , Grono Pedagogiczne

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 

 

Rejon służbowy nr 6

asp.szt. Adam Lichoń 
 
Telefon stacjonarny:  47 83 46 718
Telefon komórkowy:  660 539 816 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.
 
Rejon działania:  Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna
 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 6

 

Miejsce:
- Ochotnica Górna os. Zawady w rejonie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz przystanek autobusowy.

Zdiagnozowane zagrożenie:

- spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego.

Zakładany cel:

- Spowodowanie przestrzegania obozujących przepisów oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

- ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zaśmiecania miejsc publicznych oraz używaniu słów nieprzyzwoitych.

Działania:
- Skierowanie pism informujących oraz przygotowanych komunikatów o podjętych   działaniach do następujących podmiotów:

 • Ogniwo ds. Prewencji KP Szczawnica
 • Urząd Gminy Ochotnica Dolna
 • Właściciele sklepów  

- Opracowanie zadania do realizacji i przekazanie go do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji w celu dyslokowania patroli w rejon

- Systematyczne kontrole  rejonu zagrożonego w godzinach popołudniowo – wieczornych

- Wnioskowanie do Kierownika Ogniwa ds. Prewencji o planowanie części służb adekwatnie do występującego zagrożenia

- Poinformowanie zarządcy terenu o wdrożeniu planu działania priorytetowego

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z właścicielami pobliskich sklepów

- Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z okolicznymi mieszkańcami

- Udział w spotkaniach w ramach działającej w Urzędzie Gminy Komisji do Spraw Alkoholowych oraz Spotkania w szkole Podstawowej w Ochotnicy Górnej

Współpraca:
- Sołtys miejscowości Ochotnica Górna

- Grono pedagogiczne SP Ochotnica Górna

- Urząd Gminy Ochotnica Dolna

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 
 
 
 
Powrót na górę strony