Z życia garnizonu

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu  

Data publikacji 01.12.2023

Podczas uroczystej gali w nowotarskim MCK I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu mł.insp. Jacek Dutka odebrał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia przyznaną Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu za zasługi na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. To święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi i czas wdzięczności. Najbardziej zasłużonym wręczane są wtedy odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia oraz wiele innych symbolicznych podziękowań. Polski Czerwony Krzyż nadaje tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Ten zaszczytny tytuł i odznakę otrzymuje rocznie blisko 18 tysięcy krwiodawców. Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia została wręczona: Krzysztofowi Winnikowi, Krzysztofowi Piekarczykowi i Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia została Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Nowotarską Galę na 10-lecie Klubu Honorowym Patronatem Gali objęli: Burmistrz Nowego Targu, Starosta Nowotarski oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Prócz władz Nowego Targu i Zakopanego oraz obu powiatów, gośćmi na tym jubileuszu byli: Konsul Generalny Węgier Tibor Gerencsér, przedstawiciele Oddziałów PCK szczebli rejonowego i okręgowego, także Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, komend powiatowych policji i straży pożarnej, Tatrzańskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.

Podczas galowego wieczoru w dniu 24 listopada br. w Miejskim Centrum Kultury Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, wsławiona koncertami w kraju i na międzynarodowych festiwalach muzycznych, wystąpiła pod batutą ppłk SG Leszka Mieczkowskiego, z dwójką solistów: Natalią Zabrzeską-Borowiec i Wacławem Wacławiakiem.

Cichym bohaterom naszej codzienności i tego szczególnego dnia dziękowali natomiast, gratulowali i składali życzenia burmistrz Grzegorz Watycha i wicestarosta nowotarski Karol Skrzypiec.

Szczegółowa relacja: 10 lat Klubu HDK Kropla – święto cichych bohaterów - NowyTarg24.tv

Źródło: NowyTarg24tv

Powrót na górę strony