Aktualności

POLICJANCI Z KOMISARIATU POLICJI W SZCZAWNICY SPOTKALI SIĘ Z UCZNIAMI W CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP SZCZAWNICA

Data publikacji 29.11.2023

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Szczawnicy oprócz zadań realizowanych w ramach obchodu w swoim rejonie służbowym, prowadzą także spotkania profilaktyczne. W poniedziałek tj. 27 listopada br. zostali zaproszeni na spotkanie z uczniami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Szczawnica. Podczas wizyty w szkole policjanci rozmawiali z młodzieżą na temat odpowiedzialności karnej nieletniego, skutków używania alkoholu i narkotyków, a także bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy.

Podczas prowadzonej pogadanki profilaktycznej policjanci omówili zagadnienia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniając czym jest demoralizacja oraz czyn karalny. Podali przykłady przejawów demoralizacji takich jak wagary, wandalizm, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Zwrócono również uwagę na środki wychowawcze  i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich, którzy wykazują przejawy demoralizacji i dopuszczają się czynów karalnych. Policjanci uświadamiali uczniów, że pomimo młodego wieku odpowiadać mogą  za popełnione czyny karalne, jako osoby nieletnie przed sądem rodzinnym. W trakcie spotkania poruszono również temat cyberprzestępczości. Uświadamiano, że korzystając z internetu również można popełnić czyny zabronione. Przestrzegano przed kontaktami z osobami poznanymi w sieci, umieszczaniem swoich zdjęć i danych osobowych w Internecie. Objaśniono czym jest cyberprzemoc  i jak chronić się by nie paść jej ofiarą oraz, jak łatwo można samemu zostać sprawcą cyberprzemocy. Poruszono również temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji zabronionych, paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu w tak młodym wieku.

Powrót na górę strony