Aktualności

Dzień Wagarowicza

Data publikacji 21.03.2023

21 marca, przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i związana z nim tradycja organizowania przez dzieci i młodzież szkolną tzw. „Dnia Wagarowicza”.

W tym dniu policjanci pod szczególnym nadzorem mają miejsca w rejonie szkół, placówek oświatowych oraz miejsca grupowania się dzieci i młodzieży, parki, skwery, tereny przywodne, galerie, punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Główny celem tych działań jest zapobieganie przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym dla życia i zdrowia małoletnich. Niestety dla niektórych  „Dzień Wagarowicza” to dzień wolności i  pretekst do postępowania nie zawsze zgodnego z prawem. Zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to właśnie wagary, picie alkoholu, używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji. Przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim to przede wszystkim przestępstwo i wiążąca się z jego popełnieniem odpowiedzialność karna, ale także krzywda wyrządzona młodemu człowiekowi i jego najbliższym. Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom poniżej osiemnastu lat również jest zabroniona.

Przypominamy!

Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18.

Zabrania się także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18.

 W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Pamiętajmy, że ani szkoła, ani policja nie są w stanie ochronić młodych ludzi bez pomocy rodziców, którzy powinni zainteresować się, gdzie i z kim ich pociechy spędzają czas, przestrzegać przed konsekwencjami spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, zadbać o stały kontakt telefoniczny z dzieckiem i wyznaczyć godzinę powrotu do domu.

Powrót na górę strony