Aktualności

DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” w MAŁOPOLSCE

Data publikacji 17.03.2023

16 marca br., na terenie Małopolski prowadzone były wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem ich było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań, ujawniono 1453 wykroczenia.

Na terenie powiatu nowotarskiego policjanci ujawnili 58 wykroczeń. Najwięcej z nich tj. 941 (36 w powiecie nowotarskim) dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. 132 (1 w powiecie nowotarskim) wykroczenia związane były z nieprawidłowym zachowaniem kierującego pojazdem wobec pieszego. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 278 (21 w powiecie nowotarskim). Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 5 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. Do działań włączony był również dron, który pozwalał na rejestrowanie wykroczeń z powietrza.
Mimo że do wiosny coraz bliżej, na drogach przeważają niekorzystne warunki drogowe. Kierujący pojazdami powinni ciągle mieć na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację na drodze. Warto stosować defensywny styl prowadzenia pojazdu – bardziej ukierunkowany na bezpieczeństwo. Piesi muszą pamiętać o tym, że nie wolno im wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Ponadto im bardziej będą widoczni na drodze, tym większe będzie ich bezpieczeństwo. Zalecamy używanie elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym – gdzie są one obowiązkowe po zmroku, ale wszędzie tam, gdzie słaba widoczność mogłaby utrudnić kierującym dostrzeżenie pieszego z odpowiedniej odległości.

Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo na drodze i podróżujmy bezpiecznie.

Powrót na górę strony