Aktualności

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 20-26 LUTY 2023 r.

Data publikacji 22.02.2023

Od 20 lutego br. do 26 lutego br. wzorem lat ubiegłych będzie realizowania kampania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej głównym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Obchody tego Dnia mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby pokrzywdzonych przestępstwem oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką realną pomocą są bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne, udzielane w trakcie obchodów "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w całej Polsce. W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Ministerstwo Sprawiedliwości, jak co roku, koordynuje te obchody. W tym roku odbędą się one w terminie od 20 do 26 lutego.

Ministerstwo Sprawiedliwości stale monitoruje sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmuje działania na rzecz poprawy ich położenia. Organizatorzy tygodnia pomocy chcą umożliwić osobom pokrzywdzonym znalezienie profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie - zmianę sytuacji życiowej.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dyżury w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu: w godzinach 7.30-21.30 - pomoc można uzyskać osobiście w jednostce lub pod numerem telefonu 47 83 46 402.

Komisariat Policji w Szczawnicy w godz. 8.00-15.00

Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu w godz. 8.00-15.00

Komisariat Policji w Rabce-Zdroju w godz. 8.00-15.00

Komisariat Policji w Jabłonce w godz. 8.00-15.00

Posterunek Policji w Łapszach Niżnych w godz. 8.00-15.00 

Jednocześnie informujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem, o możliwości uzyskania dalszego wsparcia, w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W całej Polsce działa 305 miejsc świadczenia pomocy, zapewniając bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również materialną. Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/plznajdz-osrodek-pomocy/

 

Powrót na górę strony