Aktualności

POŻEGNANIE I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W NOWYM TARGU

Data publikacji 01.02.2023

31 stycznia br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Piotra Dary, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu. Komendant po ponad 31 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W uroczystości udział wziął nadinspektor Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego, Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ, Krzysztof Bryniarski Prokurator Rejonowy w Nowym Targu wraz ze swoim zastępcą Magdaleną Gosztyłą, kapelan nowotarskich funkcjonariuszy ks. kan. Jan Karlak, kadra kierownicza komendy, przedstawiciel zarządu terenowego NSZZP w Nowym Targu,policjanci oraz pracownicy jednostki. 

Uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu młodszego inspektora Piotra Dary rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Mariusza Wójcika Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi. Następnie głos zabrał szef nowotarskiej Policji inspektor Grzegorz Wyskiel, przywitał wszystkich obecnych oraz podziękował swemu zastępcy za profesjonalną, wieloletnią i pełną poświęcania służbę.

Wyrazy uznania skierował do odchodzącego również Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, a w dowód zasług za długoletnią, oddaną służbę Ojczyźnie nadinspektor Michał Ledzion wręczył komendantowi Darze pamiątkową szablę.

Podziękowanie za wspólną pracę złożyli również zaproszeni goście, kadra kierownicza, przedstawiciel związków zawodowych, policjanci oraz pracownicy jednostki.  Podczas przemówień padło wiele ciepłych słów, gratulacji oraz serdecznych życzeń.  

Na zakończenie odchodzący Komendant podziękował wszystkim za współpracę podczas tej ponad 31-letniej służby. 

Młodszy inspektor Piotr Dara do służby w Policji został przyjęty w 1991 roku. Początkowo służbę pełnił w Komisariacie Policji w Rabce-Zdroju  - jako Aplikant Drużyny Patrolowej. W późniejszych latach zajmował stanowisko dzielnicowego, a następnie dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. 16 września 2006 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, a 19 grudnia 2013 roku Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. 11 czerwca 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, a od 2 lipca 2020 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Młodszy inspektor Piotr Dara jest Absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Za swoje osiągnięcia w służbie w 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu Srebrny Medal za Długoletnią Służbę . W 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant a w 2022 roku Srebrną Odznaką zasłużony Policjant.

W dniu 20 stycznia 2023 roku, po  ponad 31 latach  służby, przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Powrót na górę strony