Aktualności

Spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych

9 maja 2022 roku na terenie Pienińskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Aneta Giżyńska oraz Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie podinsp. Sławomir Halat. W spotkaniu uczestniczyli również komendanci tych jednostek organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego, na terenie których znajdują się parki narodowe oraz przedstawiciele: Lasów Państwowych i Podhalańskiej Grupy GOPR.

Podczas narady oceniono współpracę Policji z służbami parków narodowych w roku 2021 oraz przedstawiono założenia współdziałania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń, popełnianych ma terenie parków narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Omówiono szczegółowo główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych. Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2021 roku zaliczyć należy:          

  1. poruszanie się poza szlakami, turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi obszarami;
  2. ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
  3. wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
  4. palenie ognisk i wyrobów tytoniowych;
  5. biwakowanie  z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych;
  6. zbiór dziko występujących roślin i grzybów;

W toku narady zwrócono także uwagę na zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony), na terenach parków narodowych.    

 

W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) łącznie zajmują one 56 tys. ha. Parki narodowe ze względu walory przyrodnicze należą do atrakcyjnych terenów turystycznych, które przyciągają dużą liczbę turystów przez cały rok.

 

Powrót na górę strony