Aktualności

NARADA ROCZNA W GARNIZONIE MAŁOPOLSKIM PODSUMOWUJĄCA ROK 2021

Data publikacji 10.02.2022

Wczoraj podsumowana została praca policjantów naszego województwa w 2021 r. Podczas narady zaprezentowano także plany na bieżący rok.

W naradzie uczestniczył Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, przedstawiciele  Prokuratury Regionalnej w Krakowie,  prokurator okręgowy z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dowódcy OPP i SPKP, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego, przedstawiciele krakowskich placówek CBŚP i BSWP. Z uwagi na kwestie sanitarne narada odbyła się w systemie wideokonferencji.   

Naradę rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który po przywitaniu uczestników odniósł się do kwestii kadrowych tj. m.in. doboru do służby oraz do kwestii dyscypliny służbowej. Omówił także kwestie związane ze współpracą zagraniczną i wyniki badań opinii publicznej na temat Policji. 
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki zaprezentował wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wykrywalności przestępstw pospolitych. Odniósł się także do przestępstw gospodarczych, narkotykowych, korupcyjnych i przestępstw przeciwko ochronie środowiska. Omówił kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych i działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko  zaprezentował działania podejmowane przez funkcjonariuszy pionu prewencji. Omówił efekty służby,  dynamikę zgłaszanych przestępstw pospolitych i interwencji. Przedstawił najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w tym przemoc w rodzinie, działalność profilaktyczną.  Następnie omówił kwestie zabezpieczenia dotychczasowych imprez masowych i walkę z COVID-19.  Podsumował także realizację  zadań Zespołu Negocjatorów Policyjnych oraz pracę Sekcji Lotnictwa. Ostatnim  zagadnieniem było bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Małopolski.   
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak omówił realizację projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”, zadania inwestycyjno-remontowe wskazując oddane ostatnio obiekty i  planowane inwestycje. Wskazał także wydatki na środki walki z pandemią. Omówił także m.in. stan floty małopolskiej Policji  i inwestycje w tym zakresie.
Na koniec odprawy zabrał głos wojewoda, który podziękował policjantom za ubiegły rok wytrwałej służby na rzecz Obywateli. - Bardzo dziękuję Państwu za kolejny rok służby w pandemicznej rzeczywistości. Pandemia, z którą wspólnie zmagamy się od blisko dwóch lat jest dla nas wciąż nowym, nieznanym wcześniej zjawiskiem. Małopolska Policja pokazuje, że można na nią liczyć. Dajecie poczucie bezpieczeństwa i stoicie na straży przestrzegania prawa. Dziękuję za Wasze oddanie i codzienną służbę na rzecz Obywateli - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 

Powrót na górę strony