Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa — sprawne narzędzie komunikacji

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja dla każdego, kto chce podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Ostatnio podczas weryfikacji zgłoszenia, rabczańscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej ujawnili i zabezpieczyli 6 automatów do gier hazardowych.

Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zostało naniesione zgłoszenie w kategorii:  miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej o treści wskazującej na nielegalne gry hazardowe. Ze zgłoszenia wynikało, że do procederu dochodzi w miejscowości Rabka-Zdrój. 
Każde naniesione na mapę zgłoszenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Tak było i w tym przypadku. KP w Rabce Zdrój po wstępnej, pozytywnej weryfikacji, przekazał informacje do Służby Celno-Skarbowej z oddziału w Krakowie. 28 stycznia 2022 r. policjanci z KP Rabka-Zdrój wraz  z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili przeszukanie wytypowanego budynku, gdzie ujawnili i zabezpieczyli  6 nielegalnych automatów do gier hazardowych, gotówki, komputerów oraz nośników danych.

KMZB funkcjonuje od 2016 roku. Na mapie najczęściej zgłaszane informacje dotyczą nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, wałęsających się bezpańskich psów. Na mapie znajdują się również informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie występujących na terenie danej jednostki m.in.: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
W 2021 roku w powiecie nowotarskim zostało naniesionych 1392 zgłoszenia, z czego 53,5% zostało potwierdzonych. Przypominamy, że do zgłoszeń  wymagających  natychmiastowej interwencji  należy wykorzystywać numer  alarmowy 112.

Powrót na górę strony