Aktualności

4000 KIEROWCÓW W MAŁOPOLSCE STRACIŁO CZASOWO PRAWO JAZDY ZA ZŁAMANIE LIMITU PRĘDKOŚCI W OBSZARZE ZABUDOWANYM

Data publikacji 28.12.2021

W okresie od 1 stycznia do 27 grudnia 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 4000 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Zima to szczególnie niebezpieczna pora roku na drogach. Często śliska i mokra nawierzchnia powoduje, że droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego należy dostosować prędkość do panujących warunków na drodze i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu.  Zbyt szybka jazda to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków drogowych, stąd zdecydowane działania Policji mające na celu eliminowanie z dróg piratów drogowych.

Tendencję wzrostową w ilości zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym obserwujemy od kilku lat. Coraz więcej kierujących lekceważy przepisy i traci czasowo prawo jazdy. Z tej przyczyny, w 2018 roku małopolscy policjanci zatrzymali 1111 praw jazdy, w 2019 roku ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie  i wynosiła 2359. W ubiegłym roku, ponad 4000 kierowców musiało pożegnać się z prowadzeniem samochodu na 3 miesiące.

Przypominamy, że: 
• przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na 3 miesiące;
• jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
• natomiast jeżeli dana osoba, po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej).             

W  2021 roku liczba wypadków (2214) uległa zmniejszeniu o 22 zdarzenia w porównaniu do roku poprzedniego (2236). Zmiejszyła się również  liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych,  ze 157 osób w 2020 roku do 142 w bieżącym roku.  

Powrót na górę strony