Aktualności

UWAGA MRÓZ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA OSOBY ZAGROŻONE WYCHŁODZENIEM

Data publikacji 27.12.2021

Kiedy temperatura spada poniżej zera, zwiększa się zagrożenie wychłodzeniem organizmu szczególnie dla osób bezdomnych, nietrzeźwych czy starszych, mieszkających samotnie. Nie bądźmy wobec nich obojętni. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Niskie temperatury niosą ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest wychłodzenie organizmu. Mając na względzie ochronę osób szczególnie narażonych na zgubne skutki mrozu, małopolscy policjanci prowadzą działania prewencyjne pn. „Zima”. W ramach tej akcji mundurowi kontrolują miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza wieczorami i w nocy. Sprawdzają między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania takich osób doprowadzają  je do schroniska, noclegowni czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc oraz przekazują informacje o środkach higieny oraz posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach.

Podczas działań policjanci szczególną uwagę zwracają także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Gdy spotkają takie osoby, pomagają dotrzeć im do miejsca zamieszkania lub przewożą je do wytrzeźwienia.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscach ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego nie bądźmy obojętni i reagujmy na widok osoby bezdomnej przebywającej w miejscach, w których może ulec zamarznięciu, a także na osoby leżące na chodnikach, ławkach w parkach czy na przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie - mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne, nieporadne życiowo oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach policję lub ośrodki pomocy społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec ich śmierci.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Gdzie szukać pomocy?

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek. Na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc, a także uruchomiona została specjalna infolinia, gdzie można uzyskać potrzebne informacje.

Pomoc dla osób bezdomnych:

  •    987 – całodobowy telefon informacyjny
  •    Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia
  •    Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia

KWP Kraków

Powrót na górę strony