Aktualności

PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PODCZAS ŚWIĘTA „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

Data publikacji 27.10.2021

W związku ze świętem „Wszystkich Świętych” w dniach od 29 października do 2 listopada br. na małopolskich drogach nastąpi wzmożony ruch pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy. Zmienna jesienna pogoda dodatkowo wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych. Przypominamy, że osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy, dlatego też powinny w pierwszej kolejności korzystać ze środków komunikacji miejskiej (na trasy będą skierowane dodatkowe linie). Należy również pamiętać, że ulice znajdujące się bezpośrednio przy cmentarzach będą wyłączone z ruchu, a dla pojazdów zostaną utworzone parkingi.

Podczas działań,  gdy całymi rodzinami będziemy wyruszać na groby bliskich., nad bezpieczeństwem na drogach będą czuwać małopolscy policjanci ruchu drogowego. Każdego dnia do służby będzie skierowanych około 400 funkcjonariuszy drogówki, natomiast 1 listopada - 500. Będą oni przede wszystkim zwracać uwagę na bezpieczeństwo pieszych, których liczba w tym okresie w rejonie cmentarzy jest zdecydowanie większa niż zwykle. Ponadto na głównych ciągach komunikacyjnych, będą udzielać wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, lecz wobec przypadków lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa policjanci będą podejmować zdecydowane interwencje. Zwracana będzie m.in. uwaga na wykroczenia w dużej mierze zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia oraz z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto będziemy eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących. W razie konieczności, na najruchliwszych drogach, szczególnie na skrzyżowaniach przy drogach wlotowych i wylotowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy policjanci będą utrzymywać płynność ruchu pojazdów przystępując do ręcznej regulacji ruchem.

Kierowcy samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton muszą pamiętać, iż w okresie „Wszystkich Świętych” obowiązują zakazy poruszania się takich pojazdów po drogach: 31 października w godz. 18.00 - 22.00 i
1 listopada w godzinach 8.00 - 22.00.

Porady dla kierowców
Przed wyjazdem bądź wypoczętym i pamiętaj o trzeźwości za kierownicą. Sprawdź:
•    - czy wszystkie wymagane przepisami dokumenty są aktualne,
•    - czy twój samochód jest sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony,
•    - czy leki, które zażywasz, pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem.
Zachowaj szczególną ostrożność w rejonach cmentarzy! Pamiętaj, że nastąpią zmiany w organizacji ruchu:
•    - stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze,
•    - zwracaj baczną uwagę na pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy,
•    - samochód parkuj na wyznaczonym parkingu, nie staraj się podjechać pod bramę cmentarza,
•     - rozważ zaparkowanie gdzie dalej by w rejon cmentarza podjechać korzystając z komunikacji miejskiej,
•    - nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie.

Policja przypomina, że za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 kilometrów na godzinę, kierującemu zostanie zatrzymane prawo jazdy. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest wydawana przez starostę na okres trzech miesięcy i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Kierowanie pojazdem pomimo wydania decyzji przez starostę lub pomimo zatrzymania prawa jazdy skutkuje przedłużeniem okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do sześciu miesięcy lub  cofnięciem uprawnień – w razie kolejnego ujawnienia kierowania pojazdem mimo zatrzymanego prawa jazdy. Niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami rodzi odpowiedzialność karną z art. 180a kk – kara pozbawienia wolności do dwóch lat.
Porady dla pieszych
Zachowaj szczególną ostrożność rejonach cmentarzy! Stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze.
Stosuj zasady bezpiecznego poruszania się po drodze:
- jeśli idziesz po poboczu lub po jezdni jesteś zobowiązany iść lewą stroną,
- nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
- nie wchodź na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, ograniczającej widoczność drogi.
Chcesz być widoczny i bezpieczny na drodze – obowiązkowo używaj odblasków. Zmiana czasu z letniego na zimowy powoduje, że zmrok może nas wcześniej złapać na ulicy, pamiętajmy więc o odblaskach.  Posiadając jakikolwiek element odblaskowy, po zmroku jesteś widoczny dla kierującego z odległości przynajmniej 150 metrów. Gdy nie posiadasz odblasku, kierowca zobaczy Cię dopiero w odległości około 30 metrów.

Link do strony z kompendium wiedzy na temat zmian w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu drogowego w obrębie krakowskich cmentarzy.: https://www.krakow.pl/krakow.pl/aktualnosci/253629,29,komunikat,_.html

 

Film 386-32562.mp4

Pobierz plik 386-32562.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.03 MB)

Powrót na górę strony