Aktualności

Piątkowy przepis drogowy odc. 71- „Zawracanie”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących zawracania.

[W lewym górnym rogu strony: policyjne logo z widocznymi napisami: KRAKÓW, Wydział Ruchu Drogowego KWP]

 

Piątkowy przepis drogowy

 

Odc. 71- „Zawracanie”

 

Zabrania się zawracania:

- w tunelu,

- na moście lub wiadukcie,

- na drodze jednokierunkowej,

- na autostradzie,

- na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,

- w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ten ruch utrudnić.

[po prawej stronie powyższego akapitu zdjęcie przedstawiające trzy samochody osobowe (widok z tyłu) zawracające z pasa do zawracania przy sygnalizatorze kierunkowym S-3 nadającym sygnał zielony.]

 

Znak B-21 „zakaz skręcania w lewo” zabrania również zawracania. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu.

[po lewej stronie akapitu znajduje się rysunek przedstawiający znak „zakaz skręcania w lewo”.]

 

 Znak B-23 „zakaz zawracania” zakazuje kierującym zawracania od miejsca ustawienia znaku
do najbliższego skrzyżowania włącznie.

[po prawej stronie akapitu znajduje się rysunek przedstawiający znak „zakaz zawracania”.]

 

Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie. Zawracanie nie jest jednak dozwolone jeżeli ruch jest kierowany sygnalizatorem kierunkowym S-3 (co przedstawia zdjęcie obok), lub na skrzyżowaniu obowiązuje znak B-23 „zakaz zawracania”. Inne sytuacje związane z zawracaniem przy ruchu kierowanym sygnalizatorami świetlnymi zostały opisane w odcinku „Sygnalizatory świetlne a możliwość zawracania”.

 

[po prawej stronie akapitu znajduje się zdjęcie przedstawiające znak „kierunki na pasie ruchu” oznaczający pas ruchu do skręcania w lewo. Przy znaku znajduje się sygnalizator kierunkowy S-3 nadający sygnał zielony dla skręcających w lewo.]

Powrót na górę strony