Aktualności

Już wkrótce ćwiczenia „EGIDA-21”

Praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy jednostkami Policji, to główne założenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21”. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzą, jak działa system powoływania rezerw osobowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju. Ćwiczenia te to niezbędny i istotny element doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Już 17 października 2021 r. w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji zostanie przeprowadzone 12-godzinne ćwiczenie obejmujące przyjęcie i szkolenie wezwanych rezerw osobowych. Ćwiczenie pod kryptonimem „EGIDA-21” odbędzie się z udziałem osób posiadających nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w danej jednostce. Wszystko po to, aby sprawdzić jak zadziałają istniejące procedury i wytyczne w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia podwyższonej gotowości obronnej państwa.

Organizacja ćwiczenia w bieżącym roku w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji szczebla wojewódzkiego i powiatowego umocowana jest podstawą prawną wynikającą z treści art. 176 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i została zarządzona przez Prezesa Rady Ministrów. W Małopolsce do przeprowadzenia ćwiczenia wyznaczona została wyłącznie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczenia uczestnicy odświeżą wiedzę z zakresu zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym nadano przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci przedstawią uczestnikom ćwiczenia zasady, przypadki i sposoby posługiwania się bronią, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wskażą uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.  

 

  • gwiazda policyjna
Powrót na górę strony