Aktualności

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC OSÓB NARAŻONYCH NA WYCHŁODZENIE ORGANIZMU...

Okres jesienno-zimowy i związane z nim spadki temperatur szczególnie w porze nocnej to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, czy samotnych. To właśnie w tym czasie dochodzi do zgonów w skutek wychłodzenia organizmu.

 

Osoby bezdomne najczęściej szukają schronienia w pustostanach, ogródkach działkowych, altanach, klatkach schodowych, czy dworcach. Bezdomni w miejscach nieogrzewanych bardzo często rozpalają ogniska, co grozi pożarem lub zaczadzeniem. Na niebezpieczeństwo wychłodzenia narażone są również osoby nietrzeźwe. Wypity alkohol spowoduje tylko chwilowe podwyższenie ciepłoty ciała. Poza tym stan upojenia alkoholem powoduje trudności z utrzymaniem równowagi, wystarczy nierówna nawierzchnia, upadek oraz trudności w ponownym podniesieniu się i o tragedię nie trudno. Na wychłodzenie organizmu narażone są również osoby samotne, osoby starsze, które nie radzą sobie z codziennymi czynnościami np. napaleniem w piecu, czy przygotowaniem i przyniesieniem opału.

Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę. Jeśli widzimy osobę potrzebującą pomocy reagujmy. Aby pomóc czasami wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112. Jeżeli znamy kogoś w trudnej sytuacji, kto narażony jest w tym okresie jesienno-zimowym na wychłodzenie organizmu możemy powiadomić również Ośrodek Pomocy Społecznej. Policjanci patrolują miejsca, gdzie osoby bezdomne mogą szukać schronienia, a w przypadku napotkania takich osób informują, gdzie mogą zgłosić się w celu uzyskania pomocy. Funkcjonariusze jak co roku, współpracują w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami pomocowymi. Aby dotrzeć do tych wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego z nas.

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek.Na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc, a w niektórych przypadkach zostały uruchomione specjalne infolinie, gdzie można uzyskać różnego rodzaju potrzebne informacje.

  • Pomoc dla osób bezdomnych: 987 – całodobowy telefon informacyjny

  • WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA: 

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych