Aktualności

MAŁOPOLSKA LIDEREM ZGŁOSZEŃ NA KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zadebiutowała w Małopolsce we wrześniu 2016 roku. Intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w 27 kategoriach, w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem zarówno komputerów jak i urządzeń mobilnych. Dzięki przeprowadzonej już od samego początku funkcjonowania na szeroką skalę promocji praktycznego i łatwo dostępnego narzędzia, KMZB szybko stała się popularnym kanałem komunikacji z Policją.

Mieszkańcy Małopolski chętnie informują Policję za pomocą KMZB o nurtujących ich problemach, wpływających na ich poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Świadczy o tym ilość zgłoszeń naniesionych na mapę – blisko 216 000 do końca listopada br. - od początku funkcjonowania KMZB. Czyni to Małopolskę liderem na tle pozostałych województw. Dla porównania drugie miejsce zajmuje województwo śląskie z ilością ok 198 000 zgłoszeń.

Zagrożenia jakie można zgłosić na KMZB sklasyfikowane są w 27 kategoriach: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,  nielegalne rajdy samochodowe, akty wandalizmu, używanie środków odurzających, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, żebractwo, wałęsające się bezpańskie psy, osoba bezdomna wymagająca pomocy, znęcanie się nad zwierzętami, wypalanie traw, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, niestrzeżony przejazd kolejowy, dzikie kąpieliska, miejsca niebezpieczne na wodach, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, utonięcia.

Zgłoszenia z Małopolski w zdecydowanej większości dotyczą nieprawidłowego parkowania (95 397 zgłoszeń), przekraczania prędkości (44 424 zgłoszeń) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (21 628 zgłoszeń).

W większości zgłoszone zagrożenia powtarzają się i dotyczą tych samych miejsc. To pokazuje, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców nie są im obojętne.

Potwierdzalność zgłoszeń w Małopolsce to ok 53 % i jest zbliżona do średniej krajowej, która wynosi 51%. Weryfikacja zagrożeń  jest znacznie zależna od załączonego opisu przez użytkownika do zagrożenia. Tylko rzetelnie przekazane informacje mogą być szybko zweryfikowane oraz mieć duży wpływ na potwierdzalność zgłoszenia. Część zgłoszeń zakwalifikowanych jako niepotwierdzone, wynika z faktu traktowania mapy jako narzędzia do zgłaszania interwencji, podczas gdy jest ona zaprojektowana do zgłaszania niepokojących zjawisk. Z uwagi na proces weryfikacji, naniesienie zagrożenia na mapę nie spowoduje natychmiastowego przyjazdu Policji. Sprawdzenie danego miejsce  może trwać do siedmiu dni od daty zgłoszenia.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania zdarzeń o charakterze nagłym. W przypadku potrzeby zgłoszenia takiego zdarzenia należy skorzystać z numeru alarmowego 112.

Należy podkreślić, że swój udział zarówno w weryfikacji zgłoszeń dokonanych na mapie, jak i w eliminacji stwierdzonych zagrożeń, ma wiele organizacji i instytucji, które aktywnie współpracują z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Do takich podmiotów zaliczyć możemy: urzędy miast/ gmin, straże miejskie/gminne, straż leśną/parkową, państwową straż rybacką, zarządców dróg, przedsiębiorstwa oczyszczania i wiele innych.

(KWP w Krakowie / mw)

  • plakat z napisem krajowa mapa zagrożeń biezpieczeństwa