myślenicki

sierż. sztab. Damian ULMAN

Rejon 2, Miasto Myślenice, ulice: Bergela, Dunin-Brzezińskiego, Ogrodowa, Osiedle Tysiąclecia, Pardyaka, Solidarności

W okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. dzielnicowy przeprowadza następujące działania priorytetowe: 

  • represjonowanie  sprawców zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie bloków 31, 32 w Myślenicach na os. 1000- lecia.
Polski

st. sierż. Paulina PROFIC

Rejon 10, miejscowości Stróża, Trzebunia, Myślenice-Chełm

W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. dzielnicowy przeprowadza następujące działania priorytetowe: 

  • represjonowanie sprawców wykroczenia z art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz innych przepisów porządkowych w rejonie budynku OSP Stróża, przejścia podziemnego oraz zlokalizowanych w sąsiedztwie placówek handlowych.
Polski

sierż. sztab. Damian ULMAN

REJON 2 – miasto Myślenice. Dzielnicowy w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. przeprowadza następujące działania priorytetowe:

-  Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  w rejonie garaży w Myślenicach na ul. Pardyaka rejon Szkoły Podstawowej nr 3.

 -Źródło informacji: rozpoznanie dzielnicowego, konsultacje społeczne, oczekiwania społeczne, , rejestr prowadzonych spraw o wykroczenia. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Polski

asp. Jacek SIEŃKO

REJON 15 – gmina Sułkowice (Harbutowice, Rudnik, Biertowice, Krzywaczka). 

W okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. dzielnicowy przeprowadza następujące działania priorytetowe: 

  • represjonowanie sprawców spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem w rejonie placówek handlowych na terenie gminy Sułkowice

Dyżur policjanta w Posterunku Policji w Sułkowicach, ul. Sportowa 51, poniedziałki godz. 15:00-18:00 oraz czwartki godz. 9:00-12:00.

Polski

st. sierż. Dominik KULA

Rejon IV – Gmina Wiśniowa.

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Dobczycach informuje, że w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. w rejonach służbowych nr I, II, III oraz IV realizowany będzie "Plan Działania Priorytetowego". Rejon objęty działaniem toteren szkoły w Węglówce. W godzinach wieczorowo nocnych dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży, która niszczy i dewastuje mienie szkoły, zaśmieca teren publiczny, zakłóca ład i porządek. Dochodzi tam równiez do spożywania alkoholu.

Polski

asp. Jakub CUPER

Rejon II – Gmina i Miasto Dobczyce.

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Dobczycach informuje, że w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. w rejonach służbowych nr I, II, III oraz IV realizowany będzie "Plan Działania Priorytetowego". Rejon objęty działaniem to rejon m. Nowa Wieś - tzw. ,,granica". W rejonie tym z uwagi na pojawiające się ścieki w przydrożnych rowach prowadzone będą działania kontrolne z Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach.

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - myślenicki