Niebieska linia

Niebieska linia

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu informuje, że od  dnia 1 stycznia 2017 roku, w związku z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, został uruchomiony całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon o numerze 800 120 002.

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje oprócz pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji również:

 

1.Konsultacje telefoniczne w języku angielski- poniedziałki w godz. 18.00-22.00  tel. 800 120 002

2. Konsultacje telefoniczne w języku rosyjskim – wtorki w godz.  18.00-22.00 tel. 800 120 002

3. Konsultacje prawne – poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-21.00 tel. 22 666 28 50, środy w godz. 18.00-22.00 tel. 800 120 002

4. Konsultacje dla przedstawicieli  służb – środy w godz. 10.00-13.00 tel. 22 250 63 12

5. Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godz. 13.00-15.00 ( pogotowie.niebieska.linia) – a także dla osób posługujących się językiem migowym

6. Porady e-mailowe- niebieskalinia@niebieskalinia.info