BEZDOMNI, SAMOTNI I BEZRADNI ZIMĄ

BEZDOMNI, SAMOTNI I BEZRADNI  ZIMĄ

Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, samotnych
i bezradnych.
Niskie temperatury oraz trudne warunki atmosferyczne (opady i wiatr) mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze Policji częściej patrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Szczególnym nadzorem objęte są miejsca, w których mogą nocować takie osoby. W zadaniach do służby policjantów, w szczególności zwraca się uwagę na działania mające na celu stałą kontrolę nad miejscami tj. pustostany, ogródki działkowe, prowizoryczne szałasy oraz tereny, w których bezdomni próbują przetrwać mroźną zimową noc, w warunkach szczególnie niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia. Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do udzielania informacji osobom bezdomnym o najbliższych noclegowniach, Ośrodkach Pomocy Społecznych oraz innych placówkach oferujących pomoc w tym zakresie

Nie bądź obojętny!!!

Zwracamy się do Państwa z apelem,
aby nie ignorować sytuacji osób zagrożonych zamarznięciem.


Jeden telefon może uratować czyjeś życie.