Zespół Szkół Ekonomicznych z Nowego Targu Liderem Projektu ZPB

Zespół Szkół Ekonomicznych z Nowego Targu Liderem Projektu ZPB

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się wręczenie certyfikatu Lidera Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Robert Bartosz wręczył certyfikat przedstawicielowi szkoły, który uczestniczy w projekcie ZPB.

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie partnerów zewnętrznych, którzy współpracują z placówkami oświatowymi w realizacji ZPB (wybrani):  samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, policjanci, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe, przedstawiciele szpitala w Nowym Targu, itp.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przed certyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

ZPB nie jest projektem policyjnym. Policja jest tu tylko koordynatorem i to tylko na początku. Zyskując doświadczenie i umiejętności, pozostali partnerzy samodzielnie utrzymują projekt, który staje się po prostu codziennym sposobem patrzenia na sprawy bezpieczeństwa

Certyfikat jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym w przypadku nadania lidera dożywotnio. Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo.

W tym roku certyfikat Lidera Projektu otrzymał Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.