Wydział Prewencji

Kierownictwo:

Naczelnik Wydziału: nadkom. Michał Janerko
Z-ca Naczelnika Wydziału: nadkom. Robert Stasik

 

Kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego: asp. szt. Mariusz Ciesielski

 

 

Telefon: 18 26 10 432
Faks:18 26 10 435