Wydział Prewencji

Kierownictwo:

Naczelnik Wydziału: nadkom. Michał Janerko
Z-ca Naczelnika Wydziału: nadkom. Robert Stasik

 

Kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego: asp. szt. Mariusz Ciesielski

 

 

Telefon: 47 83 46 432
Faks: 47 83 46 435