Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Kierownictwo:

Naczelnik Wydziału: nadkom. Adam Solawa

Z-ca Naczelnika: podkom.Rafał Swierczek

 

 

 

 

Telefon:  47 83 46 486
Faks: 47 83 46 471