Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Kierownictwo:

Naczelnik Wydziału: nadkom. Adam Solawa

Z-ca Naczelnika: podkom.Rafał Swierczek

 

 

 

 

Telefon: 18 26 10 486
Faks:18 26 10 471