Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Kierownictwo:

Naczelnik Wydziału: asp.szt. Paweł Traczyk

Z-ca Naczelnika: kom. Stanisław Gąsienica Samek

 

 

 

 

Telefon: 18 26 10 456
Faks:18 26 10 452