Referat dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

Kierownictwo:

p.o.Kierownik Referatu: asp.sztab. Paulina Kowalska

 

Telefon: 18 26 10 566
Faks: 18 26 10 552