Pożegnanie odchodzących funkcjonariuszy

Pożegnanie odchodzących funkcjonariuszy

W dniu 1 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się uroczyste pożegnanie zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. szt. Renaty Ossowskiej, kierownika Referatu Wykroczeń, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. szt. Krzysztofa Szczurka oraz Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonce podinsp. Marka Szczepańskiego. Ostatnie spotkanie odchodzących policjantów w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektora Roberta Nowakowskiego rozpoczął mł. insp. Robert Bartosz p.o. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu.

Komendanci w swoich przemowach podziękowali za dobrą współpracę i rzetelną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu nowotarskiego, a za swoje zaangażowanie w prawidłowe wykonywanie codziennych obowiązków byli oni wielokrotnie nagradzani , w tym również odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Oprócz ciepłych słów i zapewnieniu o pamięci usłyszeli również życzenia samych sukcesów.