mł. asp. Sławomir Pichniarczyk

mł. asp.
Sławomir
Pichniarczyk
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Wyrzucanie śmieci oraz odpadów budowlanych na działki polne, zlokalizowane po wschodniej stronie ul. Szaflarskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Krakowską (bezpośrednie sąsiedztwo ogródków działkowych). Przedmiotowy problem został zasygnalizowany przez właścicieli zaśmiecanych nieruchomości oraz ogródków działkowych. Sprawcy w/w czynów najczęściej dopuszczają się ich popełnienia w godzinach wieczornych , a śmieci przywożą samochodami (art. 154 § 2 k.w. oraz art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

Rejon działania: 
ul. Wojska Polskiego ( nr parzyste od nr 8 do nr 26 i nr 5 do 9) . Podtatrzal1ska od drogi nr 47 do ul. Szallarskiej od nr 19-57 i 14-461, Szaflarska ( od Al. Mikołaja Kopernika od nr 114 do 152 i od nr 10 1-139). Al. Kopernika I od ul. Józefczaka do ul. Szaflarskiej od nr 12-201.oś. Witosa. Aleje Solidarności. Spokojna, oś. Polana Szaflarska. Krakowska od m. Szaflary do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia - strona wschodnia ( nr 1)
Telefon stacjonarny: 
182610443
Telefon komórkowy: 
660 480 893 dostępny w godzinach służby dzielnicowego