mł. asp. Mariusz Rybski

mł. asp.
Mariusz
Rybski
Powiat: 

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Grupowanie się osób popełniających wykroczenia porządkowe polegających na spożywaniu alkoholu oraz paleniu wyrobów tytoniowych w miejscu objętym zakazem, a także zaśmiecających miejsce publiczne na terenie miejscowości Tarnawa Dolna w rejonie przystanku komunikacji publicznej znajdującego się w rejonie skrzyżowania z drogą K-28 w godzinach od 12:00 – 02:00.

Rejon działania: 
Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Śleszowice, Tarnawa Górna, Marcówka
Telefon stacjonarny: 
47 83 28 211
Telefon komórkowy: 
662028657