mł. asp. Marcin Banaś

mł. asp.
Marcin
Banaś
Powiat: 

Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Na podległym rejonie służbowym w miejscowości Żarnówka os. Nieckulówka w rejonie przystanku autobusowego wielokrotnie odnotowano występowanie przypadków zaśmiecania miejsca publicznego oraz pozbywanie się odpadów niezgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejon działania: 
miejscowości; Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka
Telefon stacjonarny: 
33-877 12 07
Telefon komórkowy: 
662032937