mł. asp. Grzegorz Śmietana

mł. asp.
Grzegorz
Śmietana
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie 

Opis zagrożenia w planie działania: Eliminacja  przypadków naruszeń przepisów porządkowych, tj. zaczepianie osób, zakłócanie porządku publicznego i innych czynów zabronionych popełnianych głównie przez osoby grupujące się w rejonie ul. Ludźmierskiej oraz osiedla Na Skarpie w Nowym Targu. 

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w godzinach służby dzielnicowego.

 

Rejon działania: 
os. Bór. Na Skarpie. Tetmajera. ul. Ludźmierska . Składowa, Ceramiczna. Marii Pajerskiej ( zmieniona naz"va z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza), Sybiraków. Kolejowa ( od DK47 od nr 90- 172 i od nr 119-169) Przechodnia (od Al. Tysiqclecia do ronda im. Świętego Leonarda). Królowej Jadwigi (od nr 84-112 i od nr 37-77a) Podtatrzal1ska (od nr 1-17 i 2-12). os. Niwa. ul. Grel . Partyzantów. Starokrakowska , Krakowska I od nr 3 do 75 i od nr 8 do nr 841. Klikuszówka (od ul. Grel do ul. Krakowskiej od nr 1 do nr 7 i od nr 2 do nr 22).
Telefon stacjonarny: 
182610441
Telefon komórkowy: 
660 493 803 dostępny w godzinach służby dzielnicowego