mł. asp. Edward Bodzek

mł. asp.
Edward
Bodzek
Powiat: 

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie;

Grupowanie się osób spożywających alkohol, palących wyroby tytoniowe w miejscu objętym zakazem w godzinach popołudniowych, wieczornych w miejscowości Zembrzyce w rejonie boiska sportowego „ Garbarz Zembrzyce”, gdzie może dochodzić również do demoralizacji osób nieletnich.

Rejon działania: 
Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Śleszowice, Tarnawa Górna, Marcówka
Telefon stacjonarny: 
33-874 52 11
Telefon komórkowy: 
662028657