Jeden telefon może uratować przed zamarznięciem. Reagujmy!

Każdego roku z początkiem listopada wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków małopolska Policja rozpoczyna akcję prewencyjną dotyczącą problematyki osób szczególnie narażonych na skutki niskich temperatur powietrza tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo, czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Akcja ta ma na charakter profilaktyczny i informacyjny, ale także ograniczający ilość nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem osób potrzebujących pomocy. Dlatego też, aby zapewnić skuteczną pomoc w trudnej sytuacji życiowej, stanowiącej zagrożenie dla życia ludzkiego, Policja podjęła ścisłą współpracę z instytucjami i organizacjami pomocowymi.

W minionym sezonie zimowym w województwie małopolskim z powodu wychłodzenia organizmu zmarło 19 osób, a w sezonie wcześniejszym – 42 osoby.

W wielu przypadkach udzielenie pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem i uratowanie im życia były możliwe dzięki szybko przekazanej informacji o sytuacji zagrożenia.

Aby nie dochodziło do śmierci z powodu wychłodzenia organizmu apelujemy, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu.

Musimy pamiętać, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby bezdomne czy będące pod wpływem alkoholu. Ale mogą to także być osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach, na przykład z poruszaniem się czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.