inspektor Robert Bartosz

ant
inspektor
Robert
Bartosz
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu

Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Limanowej.
W roku 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Absolwent Wydziału Pedagogiki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
W okresie od 12.11.1997 do 22.10.2013 roku pracował na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji
w Rabce Zdroju.
W dniu 13.11.2013 r. powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego
 Policji w Nowym Targu.

Od dnia 8 grudnia 2016 roku p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Od dnia 21 marca 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu.