I etap XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych pn. „Dzielnicowy Roku”

Dzielnicowy pisze test

W piątek (24 maja br.) w sali konferencyjnej nowotarskiej komendy odbył się I etap XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych pn. „Dzielnicowy Roku”.

Zawody przeprowadza się w trzech etapach:

I stopnia – na szczeblu komend powiatowych, miejskich, rejonowych Policji

II stopnia – na szczeblu komend wojewódzkich, Stołecznej Policji

III – zawody finałowe

Dzisiejszy I stopień składał się z testu wiedzy zawodowej zawierającego 40 pytań. Każde pytanie miało cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Test miał 3 warianty i opracowany był w Szkole Policji w Katowicach. Czas na rozwiązanie wynosił 40 minut. Do II etapu zawodów awansują dwaj najlepsi zawodnicy.   

Na terenie powiatu nowotarskiego łącznie jest 35 dzielnicowych. Każdy dzielnicowy posiada „swój rejon służbowy”, a zadania realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Dzielnicowi nie wyróżniają się spośród innych policjantów, ani umundurowaniem, ani wyposażeniem czy też uzbrojeniem. Podobnie posiadają pełne kompetencje przysługujące każdemu policjantowi. Jednak z racji wykonywanych zadań dzielnicowi są policjantami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Dzielnicowi swoją służbę, która nazwana jest obchodem w ramach swojego rejonu służbowego. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Każdy policjant po przyjęciu do służby przechodzi szkolenie podstawowe, następnie uzupełnieniem szkoleń zawodowych jest doskonalenie zawodowe. Ważne jest również samokształcenie funkcjonariuszy, aby stale doskonalić swoją wiedzę, uzupełniać już posiadaną i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, a dzisiejsze zmagania były doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy. 

Dzielnicowi piszą test