Dopalacze zabijają. Dlaczego są śmiertelnie niebezpieczne?

W ostatnim czasie wiele osób otarło się o śmierć, eksperymentując z dopalaczami. Te groźne dla życia substancje wciąż sprzedawane są w zakamuflowany sposób - żądni zysku dilerzy używają mylących nazw oferując na przykład "środki kolekcjonerskie" czy "produkty o magicznej mocy". Takie mylące rozmywanie odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu środków zabronionych prawem może zwieść kogoś, kto nie będąc świadomym zagrożeń sięgnie po produkt. Badźmy rozważni - substancje wchodzące w skład tzw. dopalaczy zostały wpisane do Wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych nie bez powodu - to są substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego.

Szkodliwość tych substancji wiąże się m.in. z tym, że uzależniają równie mocno (a niekiedy nawet mocniej) niż narkotyki, a niejednokrotnie stanowią poważne zagrożenie dla życia z uwagi na nieprzewidywalność składu chemicznego.

 więcej informacji o zagrożeniach >>

Co robić, gdy pojawi się uzależnienie od tych substancji - gdzie szukać pomocy? 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

więcej informacji o możliwościach znalezienia pomocy >>

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE - kampania profilaktyczna zainuagurowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Aby uświadamiać zagrożenia związane z dopalaczami ruszyła ogólnopolska Kampania "Dopalacze kradną życie" zainaugurowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

 To nasz wspólny pakt przeciwko dopalaczom. Każda instytucja musi szukać coraz lepszych środków i działać skuteczniej. Bardzo potrzebna jest integracja tych działań, dlatego MSW i Krajowa Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii będzie koordynować działania i inicjatywy antydopalaczowe. Będziemy raz w miesiącu zapraszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, środowiska naukowe oraz młodzież, aby monitorować wszystkie działania, definiować nowe problemy i szukać innych rozwiązań w walce z dopalaczami. Każde uratowane życie niech będzie naszym celem i naszym przesłaniem – powiedziała podczas uroczystości podpisana paktu minister Teresa Piotrowska.

Inauguracji kampanii towarzyszyła premiera spotu przygotowanego przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Spot będzie emitowany na antenie Telewizji Polskiej.

więcej o Kampani na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło także konkurs dla organizacji pozarządowych na przygotowanieogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs jest jednym z elementów startującej dziś kampanii „Dopalacze kradną życie”

Małopolska Policja systematycznie podejmuje działania, których celem jest ograniczenie zjawiska nielegalnego handlu dopalaczami

walka z dopalaczami : działania i profilaktyka

Informacje o przypadkach ujawnienia dopalaczy w Małopolsce :

- 16 latek spod Brzeska zatruł się dopalaczami

- zlikwidowanie sklepu z dopalczami w Zakopanem 

- Kraków : zlikwidowane punkty sprzedaży dopalaczy w salonach gier

nastolatka kradła, by mieć na dopalacze

- zarekwirowane dopalacze trzymane w specjalnej skrytce w salonie gier 

- dopalacze sprzedawane w hotspotach przechwycone przez krakowskich policjantów