Dane osobowe w SIS

Polskie organy korzystają z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).
Centralnym Organem Technicznym KSI jest Komendant Główny Policji.

Informacje na ten temat – w tym o prawie dostępu do własnych danych osobowych – zamieszczono pod adresem:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-...
w Biuletynie Informacji Publicznej KGP, w zakładce Centralny Organ Techniczny KSI (w Menu przedmiotowym po lewej stronie).