Spotkanie dzielnicowych z radnymi miasta Nowego Targu w ramach programu "Dzielnicowy Bliżej Nas"

Spotkanie dzielnicowych z radnymi miasta Nowego Targu w ramach programu "Dzielnicowy Bliżej Nas"

W dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ podczas sesji Rady Miasta odbyło się spotkanie dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu z radnymi oraz Burmistrzem Miasta Nowy Targ Grzegorzem Watychą w ramach programu ,,Dzielnicowy bliżej nas”. W ramach tego spotkania kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu st.asp. Mariusz Hyrczyk przedstawił funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na stanowiskach dzielnicowego na terenie miasta Nowy Targ, zakres zadań dzielnicowego, a także podział rejonów służbowych w mieście. W ramach odbytego spotkania zaprezentowane zostały programy, w których uczestniczą dzielnicowi, między innymi: ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, zaprezentowano i omówiono aplikacje ,,Moja Komenda” oraz ,,Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami, a obywatelami. Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. W ramach tego programu dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu uczestniczą w szeregu spotkań ze społecznością lokalną oraz przedstawicielami instytucji m.in. podczas festynów, spotkań w szkole czy też uczestnictwo w konferencjach oraz spotkaniach organizowanych przez instytucje pozapolicyjne.