Półkolonia z SP 5 na komendzie - "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

Półkolonia z SP 5 na komendzie - "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

W dniu 29 czerwca 2017 roku Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu odwiedziły dzieci będące na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 5. Najmłodsi obejrzeli sprzęt jaki jest na wyposażeniu Policji oraz pojazdy służbowe. Ponadto dzieci odwiedziły pokój okazań z lustrem weneckim, pomieszczenie pracy dyżurnego jednostki oraz policyjną izbę zatrzymań. W sali konferencyjnej dzieci zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu policjantów, zaprezentowali elementy swojego wyposażenia takie jak palka służbowa, kamizelka kuloodporna, przeciwuderzeniowa, kajdanki. Natomiast w garażu można było zobaczyć quada będący na wyposażeniu nowotarskiej policji jak również motocykle i radiowozy. Dodatkowo policjanci odpowiadali na szereg nurtujących pytań w zakresie swoich kompetencji. Poruszono również podczas  spotkania z dziećmi kwestie dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zagadnienia na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły, jak również korzystania z numerów alarmowych oraz konsekwencji wynikających z ich niewłaściwego użytkowania.  Policjanci poinformowali również o kampanii pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo …. nad wodą”, która została zainaugurowana początkiem czerwca br. Przypominali dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy będą wypoczywać nad wodą o zasadach bezpieczeństwa. Zachęcali również do przygotowania spotu promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”, który jest istotnym elementem akcji. W konkursie mogą wziąć udział zespoły liczące do 5 osób w wieku do 18 lat – oczywiście pod opieką dorosłego opiekuna. Prace konkursowe można przesyłać do 1 września br. na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.