Międzynarodowy Dzień Mediacji

Plakat mediacji

Dzisiaj tj. 17 października br. przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Mediacja to inaczej metoda pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów. W mediacji uczestniczy bezstronny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Inicjatorem akcji była organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) ze Stanów Zjednoczonych. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2005 roku, natomiast w Polsce trzy lata później z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje o metodzie pokojowego rozwiązywania konfliktów jaką są mediacje, znajdziesz na stronie www.mediacja.gov.pl.


W związku z tym nietypowym świętem w dniach 14-18 października br. odbywa się Tydzień Mediacji.  

Przez cały tydzień w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Program obchodów Tygodnia Mediacji i listy dyżurów mediatorów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne informacje można znaleźć na stronach internetowych prokuratur i sądów.

Między innymi w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu  przy ul. Ludźmierskiej 29 (budynek „większy” pokój nr 025 parter) będą pełnione dyżury:

https://www.nowytarg.sr.gov.pl/tydzien-mediacji,new,mg,1.html,406

Plakat mediacji