I etap XI edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”

I etap  XI edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”

W dniu 12 czerwca br. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbył się I etap  XI edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”. Spośród 35 dzielnicowych pełniących służbę w Komendzie Powiatowej w Nowym Targu i jednostkach podległych zostanie wyłonionych dwóch najlepszych, którzy będą uczestniczyć w II etapie zawodów rozgrywanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Funkcja dzielnicowego w strukturze Policji jest jednym z najważniejszych ogniw w kontakcie ze społeczeństwem, dlatego też policjanci stale uczestniczą w szkoleniach i kursach mających na celu podniesieni ich kwalifikacji. Nieustanny proces samodoskonalenia, udział w warsztatach dotyczących między innymi pomocy ofiarom przestępstw związanych z przemocą domową, kursy z pomocy medycznej, szkolenia odnośnie przeciwdziałania demoralizacji osób nieletnich to nieodłączny element pracy dzielnicowego.

W czerwcu 2016 r.  nastąpiła inauguracja programu "Dzielnicowy bliżej nas", którego celem jest zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie, zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych, jak i uzyskanych wspólnie efektów. Jednaj najważniejszym celem jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją, a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie bezpieczeństwa indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny rozwiązania i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby kontakt z dzielnicowym był jeszcze łatwiejszy powstała bezpłatna aplikacja mobilna „Moja Komenda”, dzięki której można odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail.  Przygotowana została z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Wykaz dzielnicowych wraz z ich numerami telefonów służbowych i adresami e-mail znajduje się również na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu http://nowy-targ.policja.gov.pl/   w zakładce ,,znajdź dzielnicowego”.