Działania Policji w okresie trwania ferii zimowych

Działania Policji w okresie trwania ferii zimowych

Powiat nowotarski jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów zimowego wypoczynku w kraju. Corocznie w okresie ferii zimowych przyjeżdżają rzesze turystów imiłosników sportów zimowych. Wiąże się to z dodatkowymi zagrożeniami, począwszy od zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym podczas podróży, poprzez zwiększone zagrożenia w miejscach wypoczynku.

Biorąc pod uwagę konieczność minimalizowania zagrożeń i przeciwdziałania wszelkim zjawiskom negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież oraz potrzebę zapewnienia turystom bezpiecznego wypoczynku, Policja prowadzi działania kontrolne i profilaktyczne w całym okresie trwania ferii tj. w okresie od 11 stycznia do 24 lutego 2019 roku.

 

Na drogach powiatu nowotarskiego funkcjonariusze będą prowadzili kontrole uczestników ruchu drogowego, a w szczególności w zakresie:

 • stanu trzeźwości kierujących, w tym autobusami oraz innych uczestników ruchu,
 • stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, między innymi:
 • prawidłowego oznakowania i wyposażenia autobusów przewożących dzieci i młodzież
 • prawidłowego oświetlenia pojazdów,
 • zwrócenie uwagi na stan ogumienia, układ kierowniczy oraz hamulcowy,
 • prawidłowego doboru miejsc postoju w czasie podróży,
 • właściwego załadunku sprzętu narciarskiego oraz bagaży,
 • przestrzegania  ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców przez kierujących autobusami przewożącymi zorganizowane grupy turystów /przede wszystkim dzieci i młodzieży/,  
 • sposobu przewożenia dzieci przez kierujących samochodami osobowymi
 • wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza:

            niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych i atmosferycznych,          

            nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,

 • wykroczeń popełnianych przez pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem:

            przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych

            wychodzenia na jezdnię zza przeszkody, pojazdów i bezpośrednio  przed jadący pojazd

            przechodzenia przez jezdnię w miejscach niebezpiecznych, zabronionych lub o ograniczonej widoczności

            niestosowania się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej

            nieposiadania elementów odblaskowych – poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym

Policjanci będą kontrolować prawidłowość przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek, przy czym szczególnym nadzorem zostaną objęte zorganizowane formy przewozu uczniów.

Kontrole autokarów będądokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany będzie każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie.

Chęć przeprowadzenia policyjnej kontroli stanu technicznego autokarów jeszcze przed wyjazdem do miejsc wypoczynku, będzie można zgłaszać z odpowiedni wyprzedzeniem telefonicznie. Na stronie internetowej KPP w Nowym Targu zamieszczona jest  informacja na temat kontroli autokarów wraz z numerami telefonów do dyżurnych poszczególnych komend powiatowych i miejskich Policji: http://nowy-targ.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policyjne-kontrole-autokarow-przed-wyjazdem-w-trase-podczas-ferii-zimowych-2019-roku-0

 

W zakresie działań prewencyjnych policjanci będą pełnic służby w patrolach narciarski na stokach i dokonywać:

 • kontroli  tzw. „dzikich lodowisk”
 • prewencyjnego oddziaływania na potencjalnych sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku
 • kontroli miejsc, w których mogło dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają
 • kontrolowania nieletnich przebywających w okolicach dworców PKP i PKS oraz lokali gastronomicznych w celu ustalenia, czy nie są to osoby poszukiwane lub będące na ucieczce z domu, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych placówek
 • kontroli punktów sprzedaży alkoholu, a także tytoniu w zakresie dostępu do niego osób małoletnich    

 

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa dla dzieci w zimie:

 • Zawsze informujmy rodziców lub opiekunów gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.
 • Bawimy się w grupie z innymi rówieśnikami, unikając miejsc ustronnych i ciemnych.
 • Wychodząc na zewnątrz, ubieraj się stosownie do pogody, aby nie wychłodzić organizmu.
 • Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które są z dala od ulicy czy rzeki.
 • Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wody.
 • Nie rzucamy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami zachowujemy ostrożność.
 • Nigdy nie oddalamy się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieramy też drzwi domu czy mieszkania.
 • Po zmroku nosimy odblaski, poruszamy się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach oznaczonych.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, które spędza czas w domu należy:

 • Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu.
 • Często telefonować do domu, aby dzieci nie czuły się samotne.
 • Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej.
 • Schować w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły.
 • Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem.
 • Zapewnić naszym maluchom odpowiednie miejsce do zabawy.

 

Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo wpływ mamy wszyscy. Zadbajmy, aby ferie spędzić  przyjemnie i bezpiecznie. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu życzy udanego i spokojnego wypoczynku!