Bezpieczne Ferie 2019

Bezpieczne Ferie 2019

W okresie od 11 stycznia do 24 lutego 2019 roku Policja będzie prowadziła policyjne działania „Bezpieczne ferie 2019”.

 

Podczas ferii zimowych najistotniejszym zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym turystom, w szczególności dzieciom i młodzieży spędzającym ferie w formach zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak również w miejscu zamieszkania.

Ferie zimowe są bowiem nie tylko czasem zwiększonego prawdopodobieństwa zaistnienia kolizji i wypadków drogowych (w tym z udziałem wypoczywających dzieci), ale także z uwagi na specyfikę spędzania czasu wolnego niosą za sobą większe zagrożenie czynnikami patologicznymi i demoralizacją.

 

Porady dla wypoczywających w czasie ferii zimowych 2019 roku:

- z zakresu ruchu drogowego

 - z zakresu prewencji