Jeden telefon może uratować czyjeś życie

Jeden telefon może uratować czyjeś życie

Okres zimowy i związane z nim spadki temperatur szczególnie w porze nocnej stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Na taka sytuację narażone są w szczególności osoby bezdomne, samotne i nieporadne. To właśnie w tym czasie dochodzi do zgonów osób w skutek wychłodzenia organizmu. W trosce o życie i zdrowie osób narażonych na wychłodzenie prowadzi działania prewencyjne i pomocowe.

Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, ale także  osoby starsze i osoby nietrzeźwe. Policjanci podczas patroli sprawdzają miejsca, gdzie osoby bezdomne mogą szukać schronienia. Najczęściej są to pustostany, ogródki działkowe, altany, klatki schodowe, dworce. Bezdomni bardzo często rozpalają ogniska, aby się ogrzać co może zagrażać pożarem lub zaczadzeniem. Policjanci w przypadku napotkania takich osób informują, gdzie mogą zgłosić się w celu uzyskania pomocy, żeby mogli zjeść ciepły posiłek lub przespać się w normalnych warunkach.

Na niebezpieczeństwo wychłodzenia narażone są również osoby nietrzeźwe. Wypity alkohol spowoduje tylko chwilowe podwyższenie ciepłoty ciała. Poza tym stan upojenia alkoholem powoduje trudności z utrzymaniem równowagi, wystarczy nierówna nawierzchnia, upadek oraz trudności w ponownym podniesieniu się i o tragedię nie trudno.

Na wychłodzenie organizmu narażone są również osoby samotne, osoby starsze, które nie radzą sobie  z codziennymi czynnościami np. napaleniem w piecu, czy przygotowaniem i przyniesieniem opału. 

Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę. Jeśli widzimy osobę potrzebującą pomocy reagujmy. Jeżeli znamy kogoś w trudnej sytuacji, kto narażony jest w tym okresie jesienno-zimowym na wychłodzenie organizmu możemy powiadomić również Ośrodek Pomocy Społecznej.

Policjanci jak co roku, współpracują w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami pomocowymi. Aby dotrzeć do tych wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego z nas.

Wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy, by uchronić kogoś przed wychłodzeniem i uratować czyjeś życie.

„Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy Społecznej województwa małopolskiego”

https://www.malopolska.uw.gov.pl/pomost/baza_teleadresowa.htm

Informacja o możliwych formach wsparcia (m.in. adresy najbliższych schronisk, jadłodajni, punktów pomocy medycznej) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987 (bezpłatna infolinia).