Niewybuchy i niewypały znalezione na działce w Lipnicy Wielkiej

Niewybuchy i niewypały znalezione na działce w Lipnicy Wielkiej

Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal zdarzają się przypadki znalezienia pozostałości w postaci niewybuchów lub niewypałów. 

W dniu 15 maja br. w godzinach rannych niewybuchy i niewypały wykopali pracownicy podczas prac ziemnych na działce w Lipnicy Wielkiej.  Znaleziska w postaci amunicji do karabinu maszynowego oraz granaty znajdowały się pod ziemią na głębokości około jednego metra. Miejsce odnalezienia niewybuchów i niewypałów zostało zabezpieczone przez policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonce, do czasu przyjazdu grupy minersko-pirotechnicznej z Krakowa.

Przypominamy, że w przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić  w inne miejsce. Kategorycznie zabrania się podnoszenia, odkopywania i wyrzucania  do ogniska, jezior, stawów, czy głębokich rowów.
Należy niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia i natychmiast powiadomić policję.