Narada roczna policjantów z powiatu nowotarskiego

Narada roczna policjantów z powiatu nowotarskiego

We wtorek 23 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszego inspektora Bogdana Litry, Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu Józefa Palenika, Zastępcy Komendanta Powiatowego młodszego inspektora Macieja Kubiaka, naczelników wydziałów komendy w Nowym Targu, komendantów komisariatów oraz kierowników referatów z powiatu nowotarskiego.

Odprawę rozpoczął komendant Kubiak witając wszystkich zaproszonych gości, po czym przystąpił do przedstawienia stanu bezpieczeństwa w powiecie nowotarskim w roku 2017. Na koniec komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za dobre i bardzo dobre wyniki oraz włożony trud w wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w kilku słowach docenili pracę komendy na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz podziękowali za współpracę. Wszyscy zgodnie wyrazili również chęć wsparcia policjantów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Na koniec głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszy inspektor Bogdan Litra, który w kilku słowach podsumował omówioną wcześniej analizę stanu bezpieczeństwa oraz podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki w roku ubiegłym oceniając dobrze i bardzo dobrze pracę nowotarskich policjantów. Kontynuując przemowę komendant Litra wskazał priorytety Komendanta Głównego Policji na rok 2018.