Zwykły News

Ikona: 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - Internetowe narzędzie do zgłaszania zagrożeń w Twojej okolicy

W dniu 14  września 2016 w Małopolsce ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. „Mapa” będzie dostępna na stronach internetowych każdej z komend Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Polish

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania misji Policji jaką jest jej służebna rola wobec społeczeństwa jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 14 września 2016 roku została uruchomiona w naszym województwie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”. Tym samym KPP w Krakowie stawia  również tą drogą na kontakt ze społeczeństwem, które jest dla nas cennym źródłem informacji na temat występujących zagrożeń.

Polish

Skradziona tożsamość - jak się przed nią ustrzec

Aż 11% Polaków zgubiło swój dowód osobisty, 5% padło ofiarą jego kradzieży, a 3% doświadczyło kradzieży hasła do konta czy skrzynki e-mailowej – wynika z badania BIK*. Skradzioną tożsamość coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości, Komenda Główna Policji razem z Biurem Informacji Kredytowej rozpoczynają ogólnopolską akcję edukacyjną – Nieskradzione.pl. W Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja inaugurująca tę kampanię.

Polish

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Często niestety zdarza się tak, że osoby uwikłane w sytuację przemocową nie bardzo wiedzą do jakich instytucji mogą się zwórcić o pomoc.

Rozmowa telefoniczna w takich sytuacjach może być najbezpieczniejszą i pierwszą formą kontaktu w szukaniu pomocy.

Na przeciw takim sytuacjom wychodzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, uruchamiając infolinię 801 120 002.

Kliknij tutaj  aby zobaczyć iformację dotyczącą sposobu szukania pomocy.

 

Polish

Jeden telefon może uratować przed zamarznięciem. Reagujmy!

Każdego roku z początkiem listopada wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków małopolska Policja rozpoczyna akcję prewencyjną dotyczącą problematyki osób szczególnie narażonych na skutki niskich temperatur powietrza tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo, czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Polish

Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku przed dewastacjami

Przypominamy o konsekwencjach prawnych i sposobach reagowania w sytuacji ujawnienia zniszczenia

W ostatnim czasie dużo uwagi poświęcano sprawie dewastacji nagrobków Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach w województwie podlaskim. Zniszczono tam blisko 60 nagrobków. Sprawa została już wyjaśniona – podlascy policjanci ustalili, że aktu wandalizmu dokonały nieświadome powagi sytuacji dzieci, podczas beztroskiej zabawy na cmentarzu.

Polish

Pages

Subscribe to RSS - Zwykły News